Home

De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum in Nieuw Waldeck. Het is een allround praktijk waarin zowel kinderen als volwassenen behandeld worden met in principe alle logopedische stoornissen. Met uitzondering van afasie, dysartrie of slikproblemen na CVA.

In het gezondheidscentrum Nieuw Waldeck is de praktijk rolstoeltoegankelijk.

BELANGRIJK 2022!

Mijn praktijk heeft voor 2022 met (bijna) alle Nederlandse Zorgverzekeraars een contract afgesloten. Er zijn geen contracten afgesloten met Achmea (hieronder vallen Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO) en Eno.

Indien u in 2022 verzekerd bent bij een andere zorgverzekering dan Achmea of Eno dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Indien van toepassing wordt er verrekend met uw eigen risico (dit geldt voor personen vanaf 18 jaar). Bent u in 2022 verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO) of Eno dan zult u van mij een nota ontvangen, welke u aan mij moet betalen. U dient de nota zelf in bij uw zorgverzekeraar. Informeert u van tevoren welk bedrag u vergoed krijgt per code 4000 (behandeling logopedie). Dit is mede afhankelijk van de soort verzekering, Natura, restitutie enzovoorts die u heeft afgesloten.

Voor de in 2022 door mij gehanteerde tarieven zie pagina tarieven.

CORONA/COVID-19

De logopedische behandelingen in de praktijk zijn sinds mei 2020 weer hervat. Als gevolg van de maatregelen, om alles zo veilig mogelijk te realiseren, kunnen er minder afspraken in de praktijk ingepland worden.

Behandeling via online logopedie blijft mogelijk. Dit is een optie indien bezoek aan de praktijk niet mogelijk is. Online logopedie is een logopedie behandeling via het internet via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone.

Klik hier voor de regels bij behandeling in de praktijk, i.v.m. Corona/Covid-19.

Openingstijden:

Maandag van 08:15 – 17:00 uur

Donderdag van 08:15 – 17:00  uur

U kunt contact met mij opnemen via e-mail erika.paalman@ziggo.nl of telefonisch: 06-24519280

Aanmelden bij voorkeur via mail. Gelieve de volgende gegevens door te geven: Naam, adres, telefoonnummer, verzekering, korte omschrijving van de klacht en de dagen/tijdstippen dat u kunt afspreken.

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is. De duur van een eventuele wachtlijst is moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld tijden na schooltijd zijn zeer geliefd, maar beperkt beschikbaar.