Home

Bericht: Per 01-01-2024 zal de praktijk gesloten worden.

Ook voor mij gaat het moment aankomen dat ik met pensioen ga. Helaas zal er geen collega klaar staan om de praktijk over te nemen. Hierdoor ben ik genoodzaakt om de praktijk gefaseerd af te bouwen.

Concreet betekent dit: tot 1 oktober 2023 zal ik nog op maandag en donderdag werkzaam zijn. In de maanden oktober, november en december 2023 zal ik slechts op de donderdag aanwezig zijn voor lopende behandelingen.

Voor nieuwe aanmeldingen kan er eventueel een afspraak gemaakt worden voor een kort onderzoek en/of advies.

De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum in Nieuw Waldeck. Het is een allround praktijk waarin zowel kinderen als volwassenen behandeld worden met in principe alle logopedische stoornissen. Met uitzondering van afasie, dysartrie of slikproblemen na CVA.

In het gezondheidscentrum Nieuw Waldeck is de praktijk rolstoeltoegankelijk.

BELANGRIJK 2023!

De voorgaande jaren heb ik altijd met bijna (alle) zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Dit geldt niet meer voor 2023.

Voor 2023 heb ik geen contract meer afgesloten met:

  • VGZ; hieronder vallen ook NV Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar NV en NV Zorgverzekeraar UMC
  • Achmea; hieronder vallen ook Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO
  • Eno

Indien u in 2023 verzekerd bent bij een andere zorgverzekering, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Indien van toepassing wordt er verrekend met uw eigen risico (dit geldt voor personen vanaf 18 jaar).

Bent u in 2023 verzekerd bij VGZ (NV Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar NV en NV Zorgverzekeraar UMC), Achmea (Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO) of Eno dan zult u van mij een nota ontvangen, welke u aan mij moet betalen. U dient de nota zelf in bij uw zorgverzekeraar. Informeert u van tevoren welk bedrag u vergoed krijgt per code 4000 (behandeling logopedie). Dit is mede afhankelijk van de soort verzekering, Natura, restitutie enzovoorts die u heeft afgesloten.

Voor de in 2023 door mij gehanteerde tarieven zie pagina tarieven.

CORONA/COVID-19

De logopedische behandelingen in de praktijk zijn sinds mei 2020 weer hervat. Als gevolg van de maatregelen, om alles zo veilig mogelijk te realiseren, kunnen er minder afspraken in de praktijk ingepland worden.

Behandeling via online logopedie blijft mogelijk. Dit is een optie indien bezoek aan de praktijk niet mogelijk is. Online logopedie is een logopedie behandeling via het internet via het beeldscherm van uw computer, notebook, tablet of smartphone.

Klik hier voor de regels bij behandeling in de praktijk, i.v.m. Corona/Covid-19.

Openingstijden:

Maandag van 08:15 – 17:00 uur

Donderdag van 08:15 – 17:00  uur

U kunt contact met mij opnemen via e-mail erika.paalman@ziggo.nl of telefonisch: 06-24519280

Aanmelden bij voorkeur via mail. Gelieve de volgende gegevens door te geven: Naam, adres, telefoonnummer, verzekering, korte omschrijving van de klacht en de dagen/tijdstippen dat u kunt afspreken.

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is. De duur van een eventuele wachtlijst is moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van veel factoren. Bijvoorbeeld tijden na schooltijd zijn zeer geliefd, maar beperkt beschikbaar.