Directe Toegankelijkheid Logopedie

U kunt zich zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist direct wenden tot iedere logopedist die voldoet aan de eisen van Directe Toegankelijkheid Logopedie. Ik ben DTL gecertificeerd.

Kan ik mij altijd direct aanmelden?

Ja, u meldt zich direct aan zonder verwijzing van uw huisarts of specialist, telefonisch of via e-mail (erika.paalman@ziggo.nl).

Procedure

Na uw aanmelding wordt u opgeroepen voor een DTL-screening. Deze screening duurt 10 tot 15 minuten. Na deze screening kan beoordeeld worden of u of uw kind direct door mij behandeld kan worden of dat er mogelijke oorzaken zijn van de klacht waardoor het beter is eerst naar de huisarts te gaan.

Vergoeding door Zorgverzekeraar

Niet elke zorgverzekeraar vergoedt de DTL screening. Informeer eerst bij uw zorgverzekeraar voordat u zich aanmeldt voor een DTL-screening.

Altijd naar de huisarts

Indien er sprake is van stemklachten die al langer dan 4 weken bestaan;

Als er sprake is meer dan één hulpvraag is (bijvoorbeeld taalproblemen én uitspraakproblemen);

Als er twijfels zijn over het gehoor van de aangemelde cliënt en dit niet onlangs onderzocht is.

Lees meer op de NVLF website >>