Over de Praktijk

Werkwijze

Na aanmelding vindt er een intake plaats. Samen met u wordt de hulpvraag besproken. Op grond van dit eerste gesprek wordt bepaald welke onderzoeken er nodig zijn. Vervolgens wordt er een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt met u besproken en eventueel direct of gedurende de therapie aangepast.

Mijn beleid ten aanzien van het behandelen van kinderen is er op gericht de ouders zoveel mogelijk bij de therapie te betrekken. Dit betekent dat u bij de behandelingen aanwezig kunt zijn, mits dit uw kind niet teveel afleidt. Doordat u ziet wat er gebeurt en er direct overleg mogelijk is, kunt u het geoefende thuis makkelijker herhalen.

In mijn behandelingen ga ik uit van hetgeen iemand kan en wordt er op een positieve manier geoefend om iets te verbeteren. Bij de behandeling is motivatie van zowel de ouders als het kind heel belangrijk. Het is van belang om zo positief mogelijk te blijven en uw kind te complimenteren met datgene dat goed gaat en te negeren wat nog niet goed gaat.

Uiteraard werk ik samen met verschillende disciplines zoals de huisarts, de orthodontist, leerkrachten, IB-ers, peuterspeelleidsters, medewerkers consultatiebureau, medisch specialisten en collega logopedisten.