Praktijkvoorwaarden

Identificatieplicht
Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in mijn logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij diegene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Vergoeding
Logopedie zit in de basisverzekering. Met een verwijzing van de (huis)arts of een screening vanuit de Directe Toegankelijkheid Logopedie wordt de behandeling volledig door de verzekering vergoed. Niet alle verzekeringen vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie. Zie hiervoor uw verzekering.

  • Ik heb WEL een contract afgesloten met uw verzekering. De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekering. Indien van toepassing wordt er verrekend met uw eigen risico.(Dit geldt voor personen vanaf 18 jaar).
  • Ik heb GEEN contract met uw verzekering afgesloten. U krijgt de rekening zelf en betaalt deze binnen 14 dagen aan mij. U kunt de rekening indienen bij uw verzekering voor eventuele (gedeeltelijke of volledige vergoeding). Dit is afhankelijk van de soort verzekering die u hebt afgesloten. Informeert u bij uw verzekering wat voor u van toepassing is.
  • Overleg met derden en verslaglegging aan derden worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. U kunt een prijsopgave vragen aan mij voor de kosten.

Afmelden
Wanneer een afspraak vergeten wordt of niet 24 uur van te voren is afgezegd, dan worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Tarief niet nagekomen afspraak 2023 is 45 euro.

Verzuimnota’s of nota’s vanuit een restitutiepolis dienen 14 dagen na declaratiedatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betalingen ben ik gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen.
Toestemmingsverklaring Wet Persoonsregistratie
Door het ondertekenen van het formulier praktijkregels stemt u toe dat ik contact met derden mag hebben over u of uw kind.
AVG wet (algemene verordening gegevensbescherming)
Voor ons Privacystatement t.b.v. de AVG wet zie Privacyverklaring .
Klachtenregeling
Ik ben aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl). Indien er sprake is van een klacht, dan vind ik het belangrijk dat u uw klacht aan mij uit. Zo kan ik mijn zorgverlening aan u en anderen verbeteren.
Wijzigingen
Graag wijzigingen in uw (e-mail-) adres, telefoonnummer, huisarts of verzekering direct aan mij doorgeven.