Tarieven 2023

Geachte cliënten en/of ouder(s)/verzorger(s),

Verzekeraars en logopedisten zijn vanaf 1 januari 2017 vrij om de prijs te bepalen die een logopedist kan declareren. Dit is vastgelegd in  de nieuwe beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor logopedie’ en de prestatiebeschrijvingbeschikking ‘Logopedie’. De NZa adviseerde de minister van VWS in 2015 om vrije prijzen voor de logopedie in te voeren. De minister heeft dit advies opgevolgd en de prijzen vrijgegeven.

Wat betekent dat voor u?

De voorgaande jaren heb ik altijd met bijna (alle) zorgverzekeraars in Nederland contracten afgesloten. Dit geldt niet meer voor 2023.

Voor 2023 heb ik geen contract meer afgesloten met:

  • VGZ; hieronder vallen ook NV Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar NV en NV Zorgverzekeraar UMC
  • Achmea; hieronder vallen ook Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO
  • Eno

Indien u in 2023 verzekerd bent bij een andere zorgverzekering, dan gaat de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Indien van toepassing wordt er verrekend met uw eigen risico (dit geldt voor personen vanaf 18 jaar). Bent u in 2023 verzekerd bij VGZ (NV Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar NV en NV Zorgverzekeraar UMC), Achmea (Zilveren Kruis Achmea, De Friesland, Interpolis, Pro Life en FBTO) of Eno dan zult u van mij een nota ontvangen, welke u aan mij moet betalen. U dient de nota zelf in bij uw zorgverzekeraar. Informeert u van tevoren welk bedrag u vergoed krijgt per code 4000 (behandeling logopedie). Dit is mede afhankelijk van de soort verzekering, Natura, restitutie enzovoorts die u heeft afgesloten.

Overleg met derden en verslaglegging met derden worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dit wordt bij de aanvrager in rekening gebracht op basis van een vooraf afgesproken prijsopgave.

Ik heb besloten de tarieven voor 2023 niet te verhogen. 

 

Prestatie of dienst.                                                                                                                              Tarief 2023

Anamnese(intake) en onderzoek na verwijzing (code 4061)                                                     €      84,00

Anamnese( intake) en onderzoek zonder verwijzing( code 4057)                                            €      84,00

Individuele zitting reguliere logopedie (4000)                                                                              €      42,00

 Telelogopedie( code 4002)                                                                                                              €      42,00

Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie (4062)                                               €      88,00

Telefonische zitting( maximaal 15min)*   (code 4010)                                                                 €      22,00                                                                                      

Overleg met derden, per half uur**                                                                                               €      42,00

Verslaglegging aan derden, per half uur**                                                                                    €      42,00

Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak***                                                                       €     45,00

*Wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed

** wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed, de aanvrager dient de factuur te voldoen.

***client krijgt de factuur thuis en dient deze zelf te voldoen

 

Afmelden.

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering ten minste 24 uur van te voren telefonisch (whats app) of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor uw kind. Bij ziekte bekijken we samen of online (of telefonische) behandeling mogelijk is. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.

Verzuimtarief

Wanneer een afspraak vergeten wordt of niet 24 uur van te voren is afgezegd, dan worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Tarief niet nagekomen afspraak 2023 is € 45,00.