Tarieven 2021

Geachte cliënten en/of ouder(s)/verzorger(s),

Verzekeraars en logopedisten zijn vanaf 1 januari 2017 vrij om de prijs te bepalen die een logopedist kan declareren. Dit is vastgelegd in  de nieuwe beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen voor logopedie’ en de prestatiebeschrijvingbeschikking ‘Logopedie’. De NZa adviseerde de minister van VWS in 2015 om vrije prijzen voor de logopedie in te voeren. De minister heeft dit advies opgevolgd en de prijzen vrijgegeven.

Wat betekent dat voor u?

Mijn praktijk heeft voor 2021 met alle Nederlandse Zorgverzekeraars, met uitzondering van Caresq, een contract afgesloten. De rekening gaat in rechtstreeks naar uw verzekering. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Indien van toepassing wordt er verrekend met uw eigen risico (dit geldt voor personen vanaf 18 jaar).

Overleg met derden en verslaglegging met derden worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Dit wordt bij de aanvrager in rekening gebracht op basis van een vooraf afgesproken prijsopgave.

Verzuimtarief

Wanneer een afspraak vergeten wordt of niet 24 uur van te voren is afgezegd,dan worden de kosten bij u persoonlijk in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Tarief niet nagekomen afspraak 2021 is € 40,00.